باشگاه شهریاران

برای آن‌ها که می‌خواهند در تاریخ توسعه نصف جهان جاودان شوند...

اگر سودای توسعه نصف جهان را دنبال می‌کنیم بی‌شک حضور و مشارکت ما شهروندان یکی از پایه‌های اصلی توسعه محسوب می‌شود. از طرف دیگر نباید فراموش کنیم که مشارکت از اجزا اساسی حقوق شهروندی به حساب می‌آید که کمتر به آن توجه شده است. حالا تصمیم‌گیران به نقش شهروندان در توسعه شهر نگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند و سعی دارند تا مشارکت شهروندان اصفهانی را در برنامه‌های شهری بیش از پیش تقویت کنند. تصمیم شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان برای راه‌اندازی باشگاه شهریاران گویای این نگاه ویژه است. هر شخصی، به هر شکلی، در هر مرحله‌ای از برنامه جامع، یاری و مشارکت داشته باشد عضو باشگاه شهریاران خواهد بود. نام اعضای این باشگاه در سند برنامه شهر اصفهان ثبت شده و در تاریخ توسعه نصف جهان جاودان خواهند شد. همچنین در آینده امتیازات ویژه‌ای برای اعضای این باشگاه در نظر گرفته خواهد شد. لازم به ذکر است به زودی اسامی همه عزیزانی که تا این مرحله در فرایند برنامه جامع اصفهان مشارکت داشته‌ و خود به خود به عضویت باشگاه شهریاران درآمده‌اند را اعلام خواهیم کرد.