تدوین سند جامع شهر با استفاده از نظرات مردم

شیرین طغیانی، رییس شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان در خصوص برنامه نظرسنجی و مشارکت مردم در تدوین طرح جامع شهری گفت: 

 

شیرین طغیانی، رییس شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان در خصوص برنامه نظرسنجی و مشارکت مردم در تدوین طرح جامع شهری گفت: 
 
◀️ برنامه جامع شهر منطقه اصفهان به عنوان یک طرح مشارکتی در دستور کار مدیریت شهری است. یکی از برنامه‌های تدوین این طرح، استفاده از نظرات مردمی است. این نظرسنجی و آگاهی از ایده‌آل‌ها و نظرات مردم برای اولین بار است که انجام می‌شود، ممکن است سختی‌هایی در بر داشته باشد که قطعا نتایج مثبت این کار بیش از سختی‌های آن خواهد بود.
 
◀️ نظرات مردم اصفهان می‌تواند گره‌گشا باشد چرا که به دلیل سکونت آن ها در این شهر قطعا مشکلات شهری را به خوبی تشخیص می‌دهند. تدوین این سند با چنین روند مشارکتی می‌تواند الگوی خوبی برای دیگر استان‌های کشور باشد.