تلاش برای زیست‌پذیری فرهنگی شهر

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه زیست‌پذیری فرهنگی مقوله بسیار مهمتری نسبت به زیست پذیری اجتماعی است، گفت: باید تلاش کرد شهری زیست‌پذیر و مناسب برای زندگی مردم فراهم کنیم.

 

به گزارش خبرنگار ایمنا، نعمت الله اکبری در نخستین همایش جمع بندی و تحلیل یکپارچه مشکلات شهر اصفهان با عنوان «جهان نما»، اظهار کرد: از حدود دو سال پیش فرایند تهیه برنامه جامع در اصفهان استارت خورد که امیدواریم این طرح به صورت پایلوت در شهرهای کشور مورد استفاده قرار گیرد، گرچه این آرزو شاید خیلی محقق نشود زیرا تفکر و نحوه نگاه ما به اداره شهر و کشور کاملا معکوس بر پارادیم فکری و برنامه‌ریزی است.

وی افزود: سالها و دهه‌های زیادی حاکمیت برنامه ریزی بر کشور و شهرها، ابتدا بودجه، برنامه و بعد آمار بوده، در حال حاضر نیز روال به همین منوال است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان تصریح کرد: شهرداری به عنوان یکی از شهرهایی که در حوزه برنامه ریزی پیشتاز بوده، با آنچه که باید باشد، همچنان فاصله دارد.

وی تاکید کرد: اگر نخبگان و افرادی که از دانش و تخصص کافی برخوردار هستند، با برنامه جامع شهر همراه شوند، می‌توان شهر را از بسیاری بلاها نجات داد.

اکبری با بیان اینکه ۹ سال پیش برنامه آمایش شهر اصفهان تهیه و ارایه شده، اما پس از ۲۲ جلسه شورای برنامه‌ریزی، هنوز اجرایی نشده است، گفت: هر چند تجربه های برنامه‌یزی در ایران موفق نبوده، اما باید امیدوار به اجرایی شدن برنامه جامع باشیم تا دچار یأس فکری نشویم.

وی با تاکید بر اینکه هر فرایند برنامه‌ریزی از ابتدا تا انتها دارای سه مرحه جدی است که اولین گام شناخت است، افزود: مشکل مدیران استانی و کشوری در این است که عمده شناخت آنها ذهنی است، در حالی که آفت برنامه‌ریزی‌ها شناخت ذهنی بوده و البته شهرداری در این رابطه گام‌های ارزنده‌ای برداشته و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز همکاری خوبی با این نهاد داشته است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه شناخت ما بالجبار ذهنی است، باید تلاش کنیم شناخت ذهنی را کامل و به سمت شناخت عینی پیش ببریم تا تصمیم‌گیری‌های درستی داشته باشیم.

وی گام دوم فرایند برنامه‌ریزی را تحلیل مشکلات دانست و گفت: تحلیل مشکلات روابط بین متغیرها، میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری‌ها را روشن خواهد کرد، پس از آن راهبردها شکل می‌گیرد و ما تجویزها را به عنوان خروجی این فرایند در اختیار مدیران اجرایی قرار می دهیم.

اکبری تصریح کرد: پس از تجویز، اجرای برنامه در اختیار مدیریت و برنامه ریزی نیست و بر عهده مدیریت شهری است، اما سه گام تشخیص، تحلیل و تجویز را باید کاملا علمی و مستند در اختیار مجموعه مدیریت تصمیم‌گیر شهر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه بر اساس تحلیل ها کمیسیون‌های مختلفی برای برنامه جامع شهر اصفهان تشکیل شد، اظهار کرد: خوشبختانه در حال حاضر تحلیل‌ها شکل گرفته و مشاور و کارشناسان سعی دارند آن را در قالب مدل های مداخله های بزرگ مقیاس تمرین جدی کنند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان تاکید کرد: در پی تشخیص متغیرهای ریشه‌ای هستیم تا شهری زیست‌پذیر و مناسب برای زندگی مردم فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تجویزهای مناسبی را در اختیار مدیران قرار دهیم زیرا رسالتی از این مهمتر بر دوش کارشناسان و خبرگان شهر نیست.

اکبری ادامه داد: فرایند برگزاری جهان نما ارایه  نقشه روابط علمی مشکلات شهر توسط مشاور، تقسیم افراد در گروه‌های مختلف و انجام بحث گروهی در ارتباط با نقشه مشکلات است.

وی با تاکید بر اینکه زیست‌پذیری فرهنگی مقوله بسیار مهمتری نسبت به زیست پذیری اجتماعی است، گفت: در آخرین مطالعاتی که در حوزه رضایت ارباب رجوع در کشور انجام شده، از مجموع ۲۲  دستگاه آخرین نهادی که رضایت ارباب رجوع را حاصل کرده، شهرداری بوده و این اصلا پسندیده نیست.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان  گفت: پاییز و زمستان سال گذشته  ۲۳ دستگاه در کشور با توجه به سه شاخص میزان رضایت ارباب رجوع، اعتماد به مدیران و مسئولان همچنین میزان خود اگاهی آنها نسبت به مراجعه ای که به دستگاه ها داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند که میزان رضایت مردم اصفهان در بین ۳۱ استان رتبه ۱۸ و میزان اعتماد مردم به مسئولان رتبه ۲۹ بود.

وی تاکید کرد: برای زیست پذیری اجتماعی شهر اصفهان باید تلاش کرد.