حسيني‌نيا تاكيد كرد: تهيه برنامه جامع شهر اصفهان با رويكرد نوين

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان گفت: معاونت شهرسازي و معماري، بر بنيان تفكرات مهندساني است كه برآيند اقدامات آن در شأن شهروندان پايتخت فرهنگ و هنر جهان اسلام است.

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان گفت: معاونت شهرسازي و معماري، بر بنيان تفكرات مهندساني است كه برآيند اقدامات آن در شأن شهروندان پايتخت فرهنگ و هنر جهان اسلام است.

سيداحمد حسيني‌نيا در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ضمن تبريك روز مهندس به همه مهندساني كه با تفكري خلاقانه، نوآورانه، پويا و هوشمندانه در جهت توسعه، عمران و آباداني جهان شهر اصفهان نقشي بي‌بديل ايفا ميكنند، اظهاركرد: معاونت شهرسازي و معماري حوزه‌اي بر بنيان تفكرات مهندسي است كه برآيند اقدامات آن در قالب تهيه طرح‌هايي شامل ايجاد فضاهاي شهري دلپذير، شاد، آرام، سرزنده، پويا، پايدار و زيست‌پذير در شأن شهروندان پايتخت فرهنگ و هنر جهان اسلام بروز مي‌كند.

وي تاكيد كرد: كارشناسان و مديران اين حوزه عموماً مهندساني مبتكر و نوآور هستند كه با توليد ايده‌هاي خلاقانه اصفهان را در حوزه‌هاي شهرسازي و معماري در زمره يكي از كلانشهرهاي پيشرو در كشور مطرح كردند.

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان اظهار اميدواري كرد: اين معاونت بتواند به عنوان يكي از اركان اصلي «تهيه برنامه جامع شهر اصفهان با رويكرد نوين» با استفاده از اين منابع انساني ارزشمند و ظرفيت‌هاي دانشي ساير دستگاه‌هاي اجرايي استان و همچنين با بكارگيري تجربيات به روز جهاني بتواند شرايط ايجاد شهري پايدار و زيست‌پذير براي آيندگان فراهم كند.