حسيني‌نيا مطرح كرد: تحقق مردم سالاري در مديريت شهري با برنامه جامع شهر اصفهان

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان گفت: دستاورد كليدي رويكرد نوين تهيه برنامه جامع شهر اصفهان، تحقق بيش از پيش اراده شهروندان و مردم‌سالاري در مديريت شهري است.

 

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان گفت: دستاورد كليدي رويكرد نوين تهيه برنامه جامع شهر اصفهان، تحقق بيش از پيش اراده شهروندان و مردم‌سالاري در مديريت شهري است.

به گزارش خبرنگار ايمنا، سيد احمد حسيني‌نيا در نشست معاونان شهرسازي كلانشهرها اظهار كرد: كشور ما بيش از ۵۰ سال از رويكردهاي نوين برنامه‌ريزي فاصله داشته و مدت‌ها بود كه برنامه‌هاي شهري آن همچنان بر اساس الگوي منسوخ «طرح جامع» تهيه مي‌شد، تا اين كه از اسفندماه سال ۹۶ تغيير رويه آغاز شد و پنج شهر اصفهان، يزد، كرمان، سنندج و نطنز به عنوان نمونه‌هايي براي آزمودن رويكرد نوين تدوين برنامه‌هاي جامع شهري در ايران انتخاب شدند كه در اين ميان اصفهان به عنوان نخستين شهر، تدوين برنامه با شيوه جديد را كليد زد.

وي ادامه داد: اعلان عمومي برنامه جامع با رويكرد نوين در اصفهان با همكاري شهرداري، شوراي اسلامي شهر اصفهان و اداره كل راه و شهرسازي استان انجام گرفته است.

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان افزود: باتوجه به مشكلاتي كه در طرح توسعه شهري ايجاد شده بود، از اسفند ۹۶ جلساتي در وزارت راه و شهرسازي برگزار و تئوري را تحت عنوان «آمايش شهري» دنبال كرديم كه در نتيجه اين جمع‌بندي حاصل شد كه طرح جامع اصفهان تحت عنوان «برنامه جامع شهر اصفهان» كليد بخورد.

وي با بيان اينكه برنامه جامع شهر اصفهان صرفاً يك برنامه كالبدي نيست و نگاهي فضايي دارد، به اين معنا كه تجويزهاي اين برنامه‌ها افزون بر راهكارهاي كالبدي همچون خيابان‌سازي، كاربري‌هاي شهري، تراكم‌ها و ضوابط ساخت‌وساز، شامل راهكارهاي غير كالبديِ اقتصادي، اجتماعي و زيست ‌محيطي است و از آنجاكه به فضاي چند بعدي مي‌پردازد به آن‌ها برنامه‌هاي فضايي مي‌گويند، تصريح كرد: تاكنون ۱۰ جلسه شوراي راهبري و ۱۲ جلسه كانوني در خصوص برنامه جامع شهر اصفهان برگزار و براساس اعلام اداره كل راه و شهرسازي، ۱۴ گام براي اين برنامه تدوين شده است كه «انعقاد قرارداد» به عنوان نخستين گام در مرداد ماه ۹۷ اتفاق افتاده است.

وي ادامه داد: از لحاظ روش‌شناسي تفاوت اين برنامه جامع نوين با طرح‌هاي توسعه شهري سنتي در اين است كه در مرحله اول، «گزارش تشخيص» نوشته مي‌شود؛   «گزارش تشخيص» بر پايه منظور كردن ديدگاه‌ها و منافع گروه‌هاي ذي‌نفع و ذي نفوذ از راه تشكيل جلسات همگاني، مذاكره، استعلام كتبي از سازمان‌ها و موسسات دولتي و نهادهاي مردم نهاد، صنفي و حرفه‌اي است كه زير نظر شوراي راهبري و توسط مشاور ما در تنظيم و تدقيق مي‌شود، البته اين گزارش مبناي تهيه برنامه توسعه شهري است و ورود مفاهيم چشم انداز، اهداف و راهبردهاي مرتبط در برنامه از نوآوري‌هاي برنامه جديد است.   

حسيني‌نيا تصريح كرد: دستاورد كليدي رويكرد نوين تهيه برنامه جامع شهر اصفهان، تحقق بيش از پيش اراده شهروندان و مردم‌سالاري در مديريت شهري است كه هم از طريق اصلاحات ساختاري به منظور افزايش نقش مديريت محلي در تصميم‌گيري‌ها و هم به واسطه به كارگيري مشاركت سهام‌داران يعني همه افراد و گروه‌هايي كه مثبت يا منفي و مستقيم يا غير مستقيم از برنامه تاثير مي‌پذيرند يا بر آن تاثير مي‌گذارند در فرايند تدوين برنامه حاصل مي‌شود.

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان گفت: در كنار مسائل مثبتي كه در برنامه جامع با رويكرد جديد وجود دارد كه به آنها اشاره شد مشكلاتي نيز در فرايند تهيه اين برنامه است كه نياز به سياست گذاري، تصميم گيري و اقدام ضروري دارد كه بايد در اسرع وقت انجام بگيرد تا خللي به تهيه برنامه جامع شهر اصفهان وارد نشود.

وي با تاكيد بر اينكه در گام هفتم برنامه جامع شهر اصفهان بايد دستور كار براي تأييد به شوراي عالي معماري و شهرسازي ارسال شود، گفت: براي رسيدن به دستور كار بايد طبق قرارداد، مشاور مسائل و مشكلات را احصاء و گزارش تشخيص را ارائه كند، اما متأسفانه اين بازه زماني تا حدي طولاني شده و احساس مي‌شود همان پروسه طرحهاي توسعه شهري و زمان‌بر بودن آن در برنامه جامع نيز اتفاق مي‌افتد.

حسيني‌نيا ادامه داد: با فرض اينكه مسائل و مشكلات توسط مشاور احصاء و به اداره كل راه و شهرسازي اعلام شود، باز هم «دستور كار» بلاتكليف است و در ابهام به سر مي‌برد.

وي تصريح كرد: پس از اين مرحله مقرر شده كه تهيه طرح‌هاي توسعه شهري به استان تفويض شود، اماحلقه مفقوده آن اين است كه ما براساس شرايط قانوني ناچار هستيم براساس قرارداد تيپ ۱۲ مباحث را پيش ببريم از اين رو به نظر مي‌رسد اگر مسئولان اداره راه و شهرسازي در صدد تحقق موضوع برنامه جامع در اصفهان هستند، بايد ضعف‌هاي قانوني آن را نيز برطرف كرده و چنانچه بايد براي طرح، لايحه و اقدامي صورت بگيرد در اسرع زمان برنامه‌ريزي لازم را انجام دهند.

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان با بيان اينكه محقق‌شدن و تحقق‌پذيري برنامه جامع شهر اصفهان موضوع بسيار مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اظهار كرد: در گزارش تشخيص يكي از مسائل، مشكل آب خواهد بود در واقع بايد انديشيد مشاوراني كه مي‌خواهند در حوزه برنامه جامع شهر اصفهان ورود پيدا كرده و راهكار ارايه كنند با مسأله آب كه مسأله‌اي منطقه‌اي بوده و صرفاً خاص يك شهر نيست چگونه مواجه خواهند شد در واقع نگران اين موضوع هستيم كه در اين فرايند با بحث طرح‌هاي توسعه شهري مواجه نشويم.

وي با ارايه چند پيشنهاد كليدي در ارتباط با تسهيل در فرايند تهيه طرح‌هاي توسعه شهري، گفت: اگر شوراي عالي شهرسازي و معماري در زمينه تهيه طرح‌هاي توسعه شهري بر روي كليات و سياست‌گذاري‌ها تمركز داشته باشد و براي اجراي جزئيات به مديريت محلي يا دولت محلي تفويض اختيار كند به روند پيشرفت اجراي طرح‌ها كمك خواهد كرد.

حسيني‌نيا تاكيد كرد: بايد شهرداري‌ها در تهيه طرح‌هاي توسعه شهري سهيم شوند تا از مغايرت‌هاي روند تهيه طرح‌هاي توسعه شهري جلوگيري شود.

وي با بيان اينكه بايد از پتانسيل موجود در نشست‌هاي معاونان شهرسازي كلانشهرها در خصوص رفع مسائل مرتبط با طرح‌هاي توسعه شهري استفاده شود، گفت: اگر رويكرد نوين در برنامهريزي طرح‌هاي توسعه شهري را مورد دفاع قرار داديم، بايد اين فرايند را براساس گام‌هاي برداشته شده، آسيب‌شناسي كرده و براي رفع مسايل آن چاره‌انديشي كنيم.