حسینی‌نیا: به دنبال تحقق مفهوم «حق به شهر» هستیم

به دنبال تحقق مفهوم «حق به شهر» هستیم

 

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: در تهیه و تدوین برنامه جامع شهر اصفهان با رویكرد جدید، باید به سوی كلانشهری دارای اقتصاد خلاق، پایدار و تاب آور، نوآور، زیست پذیر، دانش محور و گردشگر پذیر با برابری جنسیتی پیش برویم تا بتوانیم به معنای واقعی مفهوم "حق به شهر" را دنبال كنیم.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سیداحمد حسینی نیا صبح امروز (پنج‌شنبه) در مراسم اعلان عمومی شروع فرایند تهیه طرح جامع شهر اصفهان اظهار كرد: آخرین طرح جامعی كه برای شهر اصفهان برنامه ریزی شد سال ۱۳۶۷ كلید خورد، اما امروز كه ۳۰ سال از آن طرح جامع می گذرد با پیگیری اعضای شورای پنجم شهر اصفهان لزوم تهیه طرح جامع در دستور كار قرار گرفت.

وی افزود: برای دریافت دیدگاه های مراجع شهر از جمله شورای و شهرداری اردیبهشت ماه سال جاری همایشی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد كه منجر به عقد قرارداد همكاری و برنامه ریزی برای تدوین طرح جامع در آن همایش شد.

وی ادامه داد: باتوجه به اینكه آغاز این رویكرد نیاز به بررسی دقیق تر و حضور ذی‌نفعان داشت، شورای راهبری باهمكاری اداره كل راه و شهرسازی تشكیل شد و نخستین جلسه آن به ریاست مدیركل راه و شهرسازی استان اصفهان شكل گرفت و مباحث طرح جامع جمع بندی و در نهایت تیرماه ۹۷ عقد قراداد با مشاور مربوطه در اداره كل راه و شهرسازی تنظیم شد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینكه آسیب شناسی وضع موجود شهر اصفهان در بازه زمانی سه تا پنج ماه در دستور كار قرار گرفت، گفت: معاونت شهرسازی با توجه به ضرورت این طرح و سوابق طرح های توسعه شهری همچنین كاستی هایی كه در آن مشاهده می كرد، همگام با راه و شهرسازی به تدوین ۱۵ تكنیك مشاركت ذی‌نفعان پرداخت و ۱۲ مدل تحلیل را بررسی كرد و در نهایت در كمیته اجرایی بحث مدل «ماتریس قدرت» و مدل «شبكه اجتماعی» را در راستای اجرای سیاست ها مورد توجه قرار داد.

حسینی نیا ادامه داد: در این برنامه ریزی، شهرداری اصفهان درصدد است با همكاری شورای شهر و راه و شهرسازی جلسات كمیته اجرایی برنامه جامع شهر با رویكرد نوین را پیگیری و دیدگاه ذی‌نفعان را با برگزاری جلسات همگانی و هشت گروه كانونی از جمله گروه كانونی زیست بوم، كالبدی و حمل و نقل با نظر متخصصان و نهادهای مردمی جمع آوری و گام بعدی پروژه را پیگیری كند.

وی افزود: ۶۰ نشست با محوریت هشت گروه كانونی پیش بینی شده تا مباحث به خوبی دنبال شود همچنین دیدگاه های متخصصان و مشاركت شهروندان مورد توجه قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ابراز امیدواری كرد: در تهیه و تدوین برنامه جامع شهر اصفهان با رویكرد جدید، اصفهان را به سوی كلانشهری دارای اقتصاد خلاق، پایدار و تاب آور، نوآور، زیست پذیر، دانش محور و گردشگر پذیر با برابری جنسیتی پیش برده تا بتوانیم به معنای واقعی مفهوم "حق به شهر" را دنبال كنیم.