در نخستين جلسه گروه كانوني مطرح شد؛ بهره‌گيري از «مشاركت» در طرح جامع شهر با رويكردي نو

در نخستين جلسه گروه كانوني مطرح شد؛ بهره‌گيري از «مشاركت» در طرح جامع شهر با رويكردي نو

 

به گزارش خبرنگار ايمنا، رييس كميسيون عمران، معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر اصفهان در اين نشست گفت: در مركز پژوهش هاي دوره چهارم شوراي شهر موضوع آمايش شهري مطرح شد، اما مسكوت باقي ماند، از اين رو در دوره پنجم از ابتدا، اعضاي شوراي شهر موضوع آمايش شهري را در دستور كار خود قرار دادند و وزارت راه و شهرسازي نيز همزمان، اصفهان را به عنوان پايلوت طرح‌هاي جامع برگزيد؛ در يكي از جلسات معاون وزيرراه و شهرسازي تفاهم نامه‌اي بين شوراي شهر، شهرداري و وزارت خانه منعقد گرديد تا اصفهان پايلوت باشد و در نهايت مشاور توسط راه و شهرسازي انتخاب شد.

شيرين طغياني با تاكيد بر اينكه يكي از محوري ترين موضوعات برنامه جامع رويكرد نو، مشاركت است، ادامه داد:  البته طي كردن فرايند مشاركت شايد مسير سختي باشد، اما به نظر مي‌رسد علي‌رغم تمام سختي‌ها چاره‌اي جزء اين نداريم ؛ در واقع در طرح جامع شهر اصفهان مشاركت با رويكردي نو پر رنگ مي‌شود، زيرا تجربه نشان داده هرگاه براي انجام امور «مشاركت» وجود داشته نتايج خوبي به همراه داشته است.

وي افزود: در اين راستا شوراي راهبري با تركيبي از نمايندگان دولت و با اكثريت نهادهاي عمومي و غيردولتي شكل گرفته و دو هفته يك بار جلسات خود را تشكيل مي‌دهد.

رييس كميسيون عمران، معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر اصفهان اظهاركرد: براساس تصميمات شوراي راهبري مقرر شد با توجه به دسته‌بندي موضوعات، زيرمجموعه كميسيون‌ها با عنوان «موضوعات كانوني» در دستور كار قرار گيرد، البته نظرات كارشناسان و صاحب نظران نسبت به موضوعات گرفته شد و مشاور نيز براساس وظيفه برنامه جامع، ايده هاي ذي‌نفعان و ذي‌نفوذان را دريافت و براي ساماندهي و تبديل به برنامه‌شدن اقدام مي‌كند؛ جلسه امروز كه در ادامه برنامه جامع شهر منطقه اصفهان تشكيل شده، براساس تصميماتي بود كه در شوراي راهبري گرفته شد.

طغياني با بيان اينكه رويكرد مشاركت كاري بسيار سخت و دشوار است، گفت: اين مسير حتما آزمون و خطاهايي خواهد داشت، اما به نظر مي‌رسد كه چاره‌اي جز دريافت نظر تمام ذي‌نفعان و ذي‌نفوذان نداريم؛ حداقل ۶۰ جلسه در خصوص حوزه‌هاي كانوني برنامه‌ريزي شده و پس از ايام نوروز سلسله جلسات ديگري نيز وجود دارد كه سطح مشاركت مردمي متمركز بر اين بحران به شدت افزايش پيدا مي‌كند.

وي ادامه داد: مديريت شهري در اين زمينه كار سختي در پيش دارد، اما تجربه نشان داده هرگاه براي انجام امور مشاركت داشتيم ، نتيجه آن بسيار بهتر از نبودن مشاركت بوده است.

خسارات سنگين متروكه بودن خانه‌هاي قديمي

در ادامه اين جلسه مدير دفتر فني شركت آب و فاضلاب ا ستان اصفهان گفت: اصول شهرسازي ايجاب مي‌كند كه ابتدا زيرساخت خدمات ايجاد شود و سپس احداث و توسعه بافت و كالبد شهر صورت گيرد.

سيد محسن صالح افزود: نخستين مشكل بافت فرسوده اين است كه تقدم و تأخر رعايت نشده است، لذا در راستاي خدمت‌رساني آب و فاضلاب در محدوده بافت فرسوده مهمترين مشكلات را مي‌توان شامل فرسودگي فيزيكي شبكه و كاهش كارايي تأسيسات آب و فاضلاب، اتمام دوره برخي طرح‌هاي آب و فاضلاب در محدوده بافت فرسوده و جوابگو نبودن ظرفيت تأسيسات قديمي براي خدمت‌رساني عنوان كرد كه نياز به بازنگري هيدروليكي دارد.

وي ادامه داد: وارد شدن گاه و بيگاه خسارت به زيرساخت‌ها و مشتركان به جهت مشكلات اعلام شده و حضور نيافتن برخي مالكان در ابنيه قديمي  از جمله مشكلاتي است كه هزينه‌هاي زيادي را به شركت آب و فاضلاب تحميل مي‌كند؛ به عنوان مثال تركيدگي كنتور آب در خانه قديمي متروكه منجر به آب گرفتي ملك و ايراد خسارت به مالك و همسايگان مي شود.

مدير دفتر فني شركت آب و فاضلاب استان اصفهان با بيان اينكه عدم امكان خدمت رساني مطلوب براي انجام اقدامات pm يا سرويس‌هاي دوره‌اي به دليل محدوديت عرضي معابر و نبود امكان تردد خودروهاي لجستيكي، شلوغي و تراكم جمعيتي زياد در بافت فرسوده از ديگر مشكلات اين بافت ها به شمار مي‌رود، تصريح كرد: محدوديت عرض معابر و نبود امكان توسعه يا بهسازي طرح‌هاي مربوطه به دليل تراكم زياد تأسيسات در سطح محدود معابر، پُرهزينه بودن انجام اصلاحات در بافت فرسوده و نامشخص بودن محل تأمين اعتبار، وجود عمده بافت هاي تاريخي در بافت فرسوده و حساسيت بالاي آن ها به دليل الزامات جرائم و جلوگيري از ايجاد خسارت از ديگر مشكلات بافت‌هاي فرسوده به شمار مي‌رود.

پتانسيل خطر در بافت فرسوده زياد است

رييس بهره‌برداري شركت گاز شهرستان اصفهان نيز در اين جلسه اظهار كرد: نبود امكان امدادرساني به موقع و سريع در حوادث به بافت‌هاي فرسوده، عدم ارائه خدمات و توسعه شهري در راستاي رفاه مردم در بافت هاي فرسوده، ايجاد تلفات زياد در صورت بروز حوادث طبيعي مانند زلزله و سيل، ايجاد تلفات زياد در صورت بروز حوادث انسان ساز همچون انفجار و رشد مشكلات و آسيب هاي فرهنگي و اجتماعي مثل بزهكاري ، مهم‌ترين مشكلات بافت هاي فرسوده به شمار مي رود.

ابوالقاسم عسگري افزود: با توجه به اينكه ۶۵ درصد انرژي استان با گاز طبيعي تأمين مي‌شود و در تمام معابر شبكه گاز وجود دارد، مي‌تواند پتانسيل خطر در بافت فرسوده وجود داشته باشد، بنابراين بايد براي ترميم و بازسازي بافت فرسوده اقدامات ويژه انجام شود.

وي در خصوص علل و روندهايي كه به بروز اين مشكلات در بافت هاي فرسوده انجاميده است، گفت: مهم‌ترين علت نبود عزم جدي به منظور بازسازي و نوسازي بافت فرسوده، نبود انگيزه هاي مناسب براي مردم در راستاي بازسازي بافت فرسوده، عدم فرهنگ سازي لازم در راستاي شناسايي مزاياي بازسازي و نوسازي بافت فرسوده و نبود برنامه و مقررات لازم در خصوص پيشگيري از توسعه اين نوع بافت‌ها است كه ادامه روند موجود مشكلات زيادي را در امداد رساني به موقع در زمان بروز حوادث همچنين رشد اعتياد و بزهكاري و ديگر آسيب‌هاي اجتماعي در شهر به وجود مي‌آورد.

رييس بهره‌برداري شركت گاز شهرستان اصفهان در پاسخ به اين سؤال كه آيا در اين حوزه نقاط قوت بالقوه و بالفعل وجود دارد؟، گفت: توسعه گردشگري با بازسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ايجاد درآمد پايدار از طريق توسعه صنعت توريسم در بافت‌هاي فرسوده رقم مي‌خورد.

وي ادامه داد: ثبت جهاني آثار باستاني و ملي واقع شده در بافت‌هاي فرسوده در سازمان‌هاي بين المللي، ايجاد اشتغال زايي و توسعه اقتصاد همچنين تحرك در صنعت توريسم با اجراي فرايند بازسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده از جمله نقاط قوت بافت‌هاي فرسوده به شمار مي رود.

عسگري تصريح كرد: پيشنهاد مي شود اطلاع رساني و فرهنگ سازي لازم در خصوص مزاياي بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده، اعطاي وام تسهيلات در راستاي بازسازي بافت فرسوده و حمايت همه جانبه دولت و شهرداري در اين راستا انجام شود.

امكان بازگشايي معابر در بافت‌هاي تاريخي وجود ندارد

معاون ميراث فرهنگي استان اصفهان با بيان اينكه امكان بازگشايي معابر در بافت‌هاي تاريخي وجود ندارد، گفت: تجميع ريزدانه‌ها در بافت‌هاي فرسوده و تاريخي شهر بسيار حائز اهميت است؛ حتي در رسانه‌ها و فيلم‌هايي كه توليد مي‌شود، بيشتر خلاف‌ها و بزهكاري‌ها در خانه‌هاي تاريخي اتفاق مي‌افتد، بنابراين ضرورت دارد در اين راستا اقدامات لازم انجام شود.

ناصر طاهري افزود: در محدوده بافت‌هاي تاريخي آنچه مسلم است ضوابط حفاظت از بافت تاريخي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي تأكيد كرد: گاهي در محدوده‌هايي كه تاريخي نيستند، ممكن است دانه تاريخي مثل مناره يا آب انبار در محدوده بافت فرسوده وجود داشته باشد كه آن هم ضوابط خاص خود را دارد.