طرح جامع اصفهان با نظر همه اقشار تدوین می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه طرح جامع شهر اصفهان با اجماع نظر اقشار جامعه تدوین می‌شود، گفت: اجرای این طرح نقطه عطفی برای کل کشور خواهد بود تا در آینده توسعه شهرهای ما بر اساس ظرفیت‌های هر شهری به طور خاص تهیه شود.

 

به گزارش خبرنگار ایمنا، نصیر ملت شامگاه چهارشنبه در جلسات مردمی برنامه جامع شهر اصفهان اظهار کرد: تا کنون طرح‌های جامع به طور کاملا یک طرفه از طرف وزارت راه و شهرسازی به مشاوران طرح سفارش داده می‌شد و شهرداری‌ها صرفا به عنوان مجری طرح‌های جامع فعالیت می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه طرح جامع شهر مسیر جامع توسعه شهرها را مشخص می‌کند، افزود: توسعه کالبدی هر شهر بر اساس طرح جامع و طرح‌های تفضیلی است و این دو طرح مبنای توسعه شهرها قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر اصفهان تصریح کرد: امروز آنچه در شهرها اتفاق می‌افتد نه بر اساس ظرفیت شهرها که بیشتر بر اساس اعمال سلیقه مدیران شهری و شوراهای شهر و پیمانکاران فعال در شهرهاست که این دسته عمدتاً نوع توسعه و پروژه‌های عمرانی شهرها را مشخص می‌کنند و همه اینها جزء ضعف‌های طرح‌های جامع گذشته است.

وی با تاکید بر اینکه یک شهروند باید بتواند شاهد توسعه کالبدی شهر خود باشد، اظهار کرد: شهروندان باید بتوانند در ارتقای شهر خود در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی نقش داشته باشند و به طور کلی هر شهر باید توان ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خود را داشته باشد.

ملت با تاکید بر محدودیت مالی شهرداری‌ها گفت: شهرداری‌ها بدون وابستگی به منابع دولتی تنها از طریق عوارض ساخت و ساز، شهرها را مدیریت می‌کنند که میزان این منابع هم بسیار محدود است به همین دلیل باید برنامه‌ریزی درستی برای این منابع محدود داشته باشند.

وی با اشاره به لزوم درنظر گرفتن توانایی‌های شهری برای طرح‌های جامع افزود: در گذشته مفاهیمی بدون ارتباط به هم برای توسعه شهری در نظر گرفته می‌شد که این مفاهیم توسعه‌ای بدون توجه به زیرساخت‌ها یا بودجه‌ها مطرح می‌شد که مسیر درستی برای هدایت پیشرفت شهر نبود.

سند جامع گذشته منابع را هدر داد

رئیس کمیسیون اقتصادی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه با روش قبلی تدوین سند جامع به نوعی شاهد هدر رفتن منابع بودیم، تصریح کرد: به همین دلیل پیشنهاد تدوین سند آمایش سرزمین را داشتیم تا بتوانیم امکان جبران کاستی‌های طرح جامع را داشته باشیم که برای اولین بار در اصفهان قالب تدوین طرح جامع در اصفهان تغییر کرد تا بتوانیم متناسب با ظرفیت این شهر برنامه ریزی کنیم.

وی با بیان اینکه این طرح با همکاری و مشورت همه اقشار جامعه تدوین می شود، اظهار کرد: شورای راهبری این طرح شامل مشارکت نهادهای مردمی چون نخبگان، دانشگاهیان، کشاورزان، زنان، جوانان، وکلا، سالمندان، مهندسان، نظامیان و اصناف است و این مشورت‌ها جایگزین الگوهای ثابت کارشناسان راه و شهرسازی در طرح‌های گذشته شده است.

ملت با اشاره به اینکه طرح جامع شهر اصفهان با اجماع نظر اقشار جامعه تدوین می‌شود، گفت: اجرای این طرح نقطه عطفی برای کل کشور خواهد بود تا در آینده توسعه شهرهای ما بر اساس ظرفیت‌های هر شهری به طور خاص تهیه شود.

توجه به شهرهای اقماری در سند جامع شهر اصفهان

وی با تاکید بر فعالیت شش کمیسیون در شورای راهبری طرح جامع شهر افزود: موضوعات مختلف مطرح شده در  کمیسیون‌های شش گانه شورای راهبری مورد تحلیل و بررسی نهایی قرار می‌گیرد و در گام بعدی در جلسه مشترکی بین کمیسیون‌ها این نظرات بررسی شده و مبنای تصمیم گیری قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تاکنون شهروندان اصفهانی کمترین نقش را در توسعه شهری داشتند که سال گذشته چیزی حدود هفت هزار نفر از طبقه خلاق این شهر مهاجرت کردند که با همین رویکرد پیش رفتن قطعا در آینده فاجعه خروج نخبگان و استعدادهای درخشان را از شهر خواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه با پیش رفتن به شیوه کنونی امکان غیرقابل زیست شدن اصفهان وجود دارد، افزود: امیدواریم با مشارکت شهروندان در این نظرسنجی و کسب نظرات آنها بتوانیم علاوه بر در نظر گرفتن نیازهای دو میلیون نفر در اصفهان به دو میلیون نفر دیگر در شهرهای اقماری اطراف آن هم توجه کنیم.

https://www.imna.ir/news/382833/