مشارکت بانوان در تهیه برنامه جامع اصفهان

دنیای اقتصاد – اصفهان : رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر اصفهان گفت: بانوان شهر نظرات و انتظارات «حق به شهر» دارند اما اکنون تصمیم‌گیری‌های ما مردانه است و زنان دیده نمی‌شوند و نیاز است انتظارات آنها مورد بررسی قرار گیرد.

 

فریده روشن در جلسه مردمی برنامه جامع اصفهان ویژه جامعه زنان، با اشاره به اینکه برنامه جامع شهر اصفهان برای توسعه شهر در حال تدوین و آماده‌سازی با رویکرد مشارکتی و جلب نگاه گروه‌های مختلف است، اظهار کرد: متاسفانه در گذشته برای تهیه برنامه‌های جامع، کنشگران شهر حضور نداشتند اما در برنامه جدید این اقدام با رویکرد نوین مشارکتی انجام خواهد گرفت؛ به این معنا که از نظرات گروه‌های مختلف در تدوین این طرح استفاده می‌شود. رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر اصفهان با بیان اینکه نگاه جزیره‌ای سبب شده بود تا تصمیمات مانند طنابی دور گردن اصفهان پیچیده شود و شاهد مشکلات عدیده در شهر باشیم گفت: به‌رغم هزینه‌هایی که در سال‌های گذشته برای تهیه برنامه‌های توسعه‌ای شهر شده است، این برنامه‌ها مانند بادکنکی پر از منابع است که در زمان اجرای طرح‌ها این بادکنک ترکیده و با سرعت زیاد در جهات مختلف حرکت می‌کند.  وی افزود: اگر در طرح جامع شهر از بهترین منابع علمی استفاده کرده و جمعی از متخصصان را هم همراه خود داشته باشیم اما طرح بدون حمایت مردمی باشد و از سرمایهاجتماعی برخوردار نباشد، قطعا نمی‌تواند موفق عمل کند.   روشن تصریح کرد: از این رو، این بار در تهیه برنامه جامع شهر اصفهان تصمیم گرفته شد در تصمیم‌سازی‌ها از مشارکت مردمی در قالب توانمندی‌های بخش خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی استفاده کنیم.

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3548190