پایان تداوم زیست صنایع آلاینده در اصفهان

در نشست کالبدی برنامه جامع اصفهان مشکلات مختلف اصفهان در حوزه کالبدی و با نگاه به نقش منطقه ای شهر مطرح و پایان تداوم زیست صنایع آلاینده در اصفهان و تمایل صنعتگران به استقرار صنعت در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان به عنوان کلیدی ترین مسائل در این جلسه عنوان شد.

 

به گزارش ایمنا و به نقل از اداره ارتباطات رسانه‌ای شهرداری اصفهان، هجدهمین نشست از سلسله جلسات کانونی برنامه جامع شهر اصفهان با حضور معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان و جمعی از کارشناسان و متخصصان حوزه شهرسازی با موضوع کالبدی (نقش منطقه ای شهر) برگزار شد. سید احمد حسینی‌نیا در این نشست با اشاره به اینکه تهیه برنامه جامع شهر اصفهان با رویکرد نوین به صورت پایلوت در شهر اصفهان در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت، اظهار کرد: روش کار در این راستا تشکیل شورای راهبری با حضور ذینفعان و هم فکری برای پیشبرد آئین نامه است. وی ادامه داد: توسعه شهر، سیاست گذاری برای توسعه، اجماع برای چشم انداز شهر و تقویت برندسازی شهر اصفهان از جمله اهداف این برنامه است. معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان با بیان اینکه "مشارکت محوری" با حضور همه اقشار و تداوم برنامه ریزی با حضور مردم و متخصصان از جمله ویژگی های این برنامه است، گفت: دیدگاه ما به مسائل ایده آل گرا نیست بلکه مشکلات کلیدی، اساسی و واقعی را دنبال می کنیم. وی افزود: در برنامه جامع شهر اصفهان تکیه ما بر مباحث کالبدی صرف نیست بلکه به مشکلات اقتصادی، اجتماعی، حمل و نقل، محیط زیستی و ... نیز توجه می شود. حسینی نیا ادامه داد: نگاه راهبردی در این برنامه وجود دارد و مشکلات با اولویت بندی، بررسی می شود. همچنین رویکرد به مسائل با توجه به شهر و و پیرامون آن است. وی با اشاره به فرآیند تهیه برنامه جامع شهر اصفهان تصریح کرد: فرآیند از طریق اجماع نظر با نخبگان، شهروندان و تشکل های صنفی و برای رسیدن به شناخت، تحلیل، آینده نگری و تجویز دنبال می شود. معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان افزود: شورای راهبری ۱۷ عضو دارد که ریاست آن به عهده شورای شهر اصفهان و به نمایندگی رئیس کمیسیون عمرانی شورای شهر است. همچنین دبیر اداری این شورا، معاونت شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و دبیر اجرایی آن، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان است. وی با بیان اینکه ۶ کمیسیون اقتصادی، زیرساخت، حکمروایی، کالبدی، محیط زیست و سلامت، فرهنگی – اجتماعی در چارت برنامه جامع شهر اصفهان لحاظ شده است، گفت: جلسات مردمی تهیه برنامه جامع هفته گذشته در مدرسه بهشت آئین شهر اصفهان برگزار شد و بعد از برگزاری جلسات موضوعی، نتایج این جلسات نیز به کمیسیون های تخصصی راه خواهد یافت و در مرحله بعد در پلن جهان نما (با رویکرد علت و معلولی) مباحث، موشکافی شده و نتایج برای شورای راهبری ارسال می شود. حسینی نیا افزود: در نهایت بررسی های شورای راهبری روی نتایج حاصل از تحلیل ها به یک گزارش تشخیص منتج می شود. وی در مورد موضوع جلسه نیز گفت: برای رسیدن به اصل مشارکت پذیری باید تحلیل ساختار قدرت، تحلیل نهادسازی و تحلیل ساختار تصمیم گیری انجام شود تا این اصل به خوبی پیاده و اجرایی شود. در ادامه این نشست «هنرور» نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه این جلسات باید با نگاه کثرت گرا برگزار شده و شفافیت در آن بیشتر باشد، گفت: تسلسل علل باید در این جلسات لحاظ شود تا شورای عالی شهرسازی و معماریایران هم بتواند از عصاره این نتایج به یک لایحه برای ارسال به مجلس دست پیدا کند. وی ادامه داد: بزرگترین مسئله شهر اصفهان از دست رفتن دارایی های شهر است به گونه ای که بسیاری از اقشار همچون پزشکان درآمدزایی خود را در این شهر دارند اما سرمایه گذاری را در شهرهای دیگر انجام می دهند. نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان بازنده رقابت شهری است، گفت: اصفهان دارای برنامه منسجم شبکه شهری نیست و برای تحقق همکاری شهری به میثاق نامه ای که اخلاق را جاری کند نیاز داریم و ضمانت حاکمیت اخلاق نیز شفافیت رسانه ای است. محمود قهرمانی، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان با بیان اینکه وجود مشاغل مزاحم یکی از مشکلات شهر اصفهان است و جابجایی آنها نیازمند محدوده قانونی است، اظهار کرد: ما در این زمینه تجربه اشتباه شهرک شاپور قدیم و جدید را داریم. در ادامه این نشست، محمدعلی عزیزی نماینده شهرداری شاهین اظهار کرد: شهر شاهین شهر با مناطق ۲ و ۱۲ همجوار است و وجود صنایع آلاینده در حریم هر دو شهر و نیز ساخت و ساز غیرمجاز بین اصفهان و شاهین شهر از جمله مشکلات است. شایان نژاد از کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان نیز با اشاره به اینکه برای حل مشکل مشاغل مزاحم باید برنامه عملیاتی وجود داشته باشد، گفت: به طور نمونه کارخانه قند اصفهان داخل شعاع ۵۰ کیلومتری شهر قرار گرفته است و باید فکری برای این گونه صنایع بشود. وی افزود: برای برنامه ریزی آینده شهر اصفهان با کمبود زمین مواجه است اما آیا راهکار عملیاتی برای استفاده از زمین های قهوه ای (BF) شهر وجود دارد. در ادامه صادقی، نماینده فرمانداری اصفهان نیز افزود: صدور مجوز در شهر باید با هماهنگی و نگاه به آینده انجام شود و در این راستا نیاز به مراکز تصمیم گیر و تاثیرگذار داریم. خسروی دانش، کارشناس شهرسازی نیز با اشاره به اینکه با توجه به تاثیر شهرهای اطراف اصفهان روی مسائل مختلف این شهر، گفت: علی رغم این نقش اما برای شهرهای پیرامونی اصفهان بازی سازی صورت نگرفته است و همین مسئه سبب می شود تا یکپارچگی در عملکرد ایجاد نشود. وی افزود: نقش تولیدی اصفهان از دست رفته است و به سمت ارائه خدمات پیش رفته ایم اما باید خدماتی هم ارائه شود که ارزش افزوده ایجاد کند. همچنین محمدی به نمایندگی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار کرد: باید در شهر اصفهان جلوی تغییر کاربری های کارآمد به ناکارآمد گرفته شود. وی با اشاره به قانون شعاع ۵۰ کیلومتری برای استقرار صنایع در شهر اصفهان، گفت: ۶۰ درصد صنایع اصفهان در شعاع ۵۰ کیلومتری ایجاد شده اند و هنوز هم تمایل برای این اقدام وجود دارد اما ظرفیت این محدوده تکمیل شده است. نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ادامه داد: باید قانون استقرار صنایع در شعاع ۱۰۰ کیلومتری شهر اصفهان مطرح شود و چشم انداز انتقال واحدهای کارگاهی به خارج از شهر در نظر گرفته شود تا در آینده این شرایط بحران ساز نشود اما در حال حاضر این چشم انداز مدنظر مسئولان استان نیست. خلیفه سلطانی از دیگر کارشناسان حوزه شهرسازی هم در این نشست اظهار کرد: نفوذ اصفهان روی شهرهای همجوار در دهه ۵۰ اجتناب ناپذیر بود و اکنون این مسائل باید به عنوان مشکلات کلیدی شهر اصفهان در نظر گرفته شود. به گزارش ایمنا، جلسات کانونی برنامه جامع شهر اصفهان با موضوعات مختلف و با دعوت از متخصصان و کارشناسان مرتبط در شهر اصفهان در حال برگزاری است که مشکلات دسته بندی و اولویت بندی شده در این جلسات برای تحلیل و تدوین راهکار به کمیسیون های تخصصی در برنامه جامع شهر اصفهان ارسال خواهد شد. https://www.imna.ir/news/383588/