جلسات ویژه

امضای تفاهم نامه بازنگری طرح جامع اصفهان

تفاهم نامه بازنگری طرح جامع اصفهان با حضور معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، شهرداراصفهان و مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان امضا شد.

98/2/18 عمارت باغ زرشک

جلسه شورای راهبری برنامه جامع اصفهان با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی

جلسه ای با حضور فرزانه صادق مالواجرد معاون ویزر راه و شهرسازی برای بررسی مسائل طرح‌های توسعه و عمران استان، از جمله برنامه جامع اصفهان در استانداری اصفهان برگزار شد.

جلسه دست‌اندرکاران برنامه جامع شهر اصفهان با مدیر و کارشناسان دفتر طرح‌های کالبدی وزارت راه و شهرسازی

جلسه دست‌اندرکاران برنامه جامع شهر اصفهان با مدیر و کارشناسان دفتر طرح‌های کالبدی وزارت راه و شهرسازی

98/6/1 وزارت راه و شهرسازی