کارگروه مشارکت

تعریف کارگروه مشارکت
محمد عیدی
محمد عیدی
• معاون شهردار و ریئس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان
احسان مالکی‌پور
احسان مالکی‌پور
• کارشناس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان
مصطفی دهقانی
مصطفی دهقانی
• کارشناس معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان
علی محمد ظهرابی
علی محمد ظهرابی
• کارشناس مسئول معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان
مسعود حاج‌بنده
مسعود حاج‌بنده
• مسئول گروه معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی
مهدی ژیانپور
مهدی ژیانپور
• استادیار پژوهش، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
امان الله باطنی
امان الله باطنی
• مشاور سازمان فرهنگی اجتماعی
سید منصوره معین‌الدینی
سید منصوره معین‌الدینی
• کارشناس دبیرخانه شورای اسلامی شهر اصفهان
سید حسن امامی
سید حسن امامی
• مشاور معاون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان
امیرحسین ستوده‌فر
امیرحسین ستوده‌فر
• رئیس هماهنگی امور مناطق سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان
مصطفی شکور
مصطفی شکور
• کارشناس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان
Image

جلسۀ اول  5 خرداد 98
مکان: سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

Image

جلسۀ دوم 12 خرداد 98
مکان: سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

Image

جلسۀ سوم 29 خرداد 98
مکان: سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

Image

جلسۀ چهارم 3 تیر 98
مکان: سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

Image

جلسۀ پنجم 9 تیر 98
مکان: سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

Image

جلسۀ ششم 16 تیر 98
مکان: سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان