کیفیت محیط شهری

جلسه اول

زمان برگزاری:

چهارشنبه 97/11/03

مکان برگزاری:

سالن جلسات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

گالری تصاویر

جلسه دوم

زمان برگزاری:

پنج‌شنبه 97/11/11

مکان برگزاری:

عمارت تاریخی باغ زرشک، سالن جلسات شماره 2

گالری تصاویر

جلسه سوم

زمان برگزاری:

چهارشنبه 97/12/08

مکان برگزاری:

عمارت تاریخی باغ زرشک، سالن جلسات شماره 2

گالری تصاویر

جلسه چهارم

زمان برگزاری:

سه‌شنبه 98/05/08

مکان برگزاری:

سالن جلسات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

گالری تصاویر