کارگروه آموزش و پژوهش

تعریف کارگروه آموزش و پژوهش
فریاد پرهیز
فریاد پرهیز
• رئیس ادارۀ مطالعات و برنامه‌ریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان
احسان مالکی‌پور
احسان مالکی‌پور
• مسئول گروه پژوهش‌های شهری و اجتماعی
سعید ابراهیمی
سعید ابراهیمی
• مدیر پژوهش، خلاقیت و فن‌آوری‌های نوین معاونت برنامه‌ریزی و توسعۀ سرمایۀ انسانی شهرداری اصفهان
مصطفی دهقانی
مصطفی دهقانی
• کارشناس معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان
• متخصص شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای)
جمشید لقایی
جمشید لقایی
• سرپرست اداره کل مطالعات و برنامه‌ریزی
حمل‌ونقل و ترافیک شهری
حمیدرضا میریان
حمیدرضا میریان
• مسئول امور محیط زیست معاونت خدمات شهرداری اصفهان
محمود صدیقی
محمود صدیقی
• سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان
علی محمد ظهرابی
علی محمد ظهرابی
• کارشناس مسئول معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان