مسائل اجتماعی

جلسه اول

زمان برگزاری:

شنبه 98/05/19

مکان برگزاری:

سالن جلسات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

گالری تصاویر