بازرگانی

جلسه اول

زمان برگزاری:

دوشنبه 98/05/28

مکان برگزاری:

سالن جلسات اتاق بازرگانی

گالری تصاویر