فقر شهری

جلسه اول

زمان برگزاری:

سه شنبه 98/05/15

مکان برگزاری:

سالن جلسات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

گالری تصاویر