Image

کمیسیون محیط زیست

استانداری اصفهان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

شهرداری اصفهان

خانه کشاورز

سازمان جهاد کشاورزی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

شورای اسلامی شهر اصفهان

Image

جلسۀ اول  2 خرداد 98
مکان: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

Image

جلسۀ دوم  6 مرداد 98
مکان: اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

Image

جلسۀ سوم  16 مرداد 98
مکان: شورای اسلامی شهر اصفهان

Image

جلسۀ چهارم  23 مرداد 98
مکان: شورای اسلامی شهر اصفهان

Image

جلسۀ پنجم  7 شهریور 98
مکان: معاونت برنامه‌ریزی و توسعۀ سرمایۀ انسانی شهرداری اصفهان

حسین امیری
حسین امیری
• معاون خدمات شهری
محمود قهرمانی
محمود قهرمانی
• رییس محیط زیست شهرستان اصفهان
علی هنردان
علی هنردان
• رئیس اداره شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
رحمت الله زمانی
رحمت الله زمانی
• مشاور سازمان جهاد کشاورزی
محمد صادقی
محمد صادقی
• رییس تصفیه‌خانۀ فاضلاب شهری
مسعود سیدی پور
مسعود سیدی پور
• مدیر دفتر محیط زیست
شرکت آب منطقه‌ای
حمید رضا میریان
حمید رضا میریان
• مسئول توسعۀ پایدار
شهرداری اصفهان
مجید زمانی دهاقانی
مجید زمانی دهاقانی
• کارشناس گروه آمایش و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان
Image
Image
Image
Image