جهان نما

جهان‌نما؛ دور سوم- جلسه اول

مکان: اسکایپ ؛ زمان: شنبه 22 مرداد 1399

جهان‌نما؛ دور دوم - جلسه اول

مکان: استودیوی تولید برنامه ؛ زمان: سه شنبه 22 مرداد  1399

جهان‌نما؛ دور سوم - جلسه دوم

مکان: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان؛ زمان: یکشنبه 19 مرداد 1398

جهان‌نما؛ دور اول - جلسه اول

مکان: باشگاه شماره دو شهرداری اصفهان
شنبه 19 مرداد 98

جهان‌نما؛ دور دوم - جلسه دوم

مکان:باشگاه شماره دو شهرداری اصفهان

زمان: 23 مرداد 99