قلب ایران شهر(فیلم)

روایتی مختصر از تاریخ پرفراز و نشیب اصفهان

جلسات مردمی با حضور کارگران، مهندسان، وکلا، کارآفرینان(فیلم)

جلسه مردمی #برنامه_جامع_شهر_اصفهان با حضور #کارگران، #کارمندان، #کشاورزان، #وکلا، #مهندسان، #نظامیان، #کارآفرینان #تجار و #اصناف ۲۶ تیرماه ۹۸، دبیرستان بهشت‌آیین

جلسه مردمی برنامه جامع با حضورمعلمان وهنرمندان،(فیلم)

 جلسه مردمی #برنامه_جامع_شهر_اصفهان با حضور #معلمان و #هنرمندان، ۲۷ تیرماه ۹۸، دبیرستان بهشت‌آیین

حضور آقای دکتر سید احمد حسینی نیا در برنامه اینجا اصفهان(فیلم)

حضور آقای دکتر سید احمد حسینی نیا معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در برنامه اینجا اصفهان مورخ ۸ مردادماه ۹۸ در خصوص برنامه جامع شهر اصفهان

یک شهر یک گفتگو اولین جلسه کمیسیون حکمروایی شهری(فیلم)

یک شهر یک گفتگو اولین جلسه کمیسیون حکمروایی شهری

جلسه حکمروایی ،مدیریت برنامه ریزی-20مرداد98

آموزه‌های برنامه ریزانه شاه عباس

پس از 4 قرن که برنامه مدبرانه شاه عباس به پایتختش اعتباری جهانی بخشید، برنامه ما برای نجات شهرهایمان چیست؟؟

جلسه اجتماعی- فرهنگی

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com