محیط زیست (جلسۀ اول)

مکان: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان؛ زمان: پنج‌شنبه 2 خرداد 1398

 

تصاویر: