کارگروه ارتباطات و مستندات

تعریف کارگروه ارتباطات و مستندات
ایمان حجتی
ایمان حجتی
• مدیر کل روابط عمومی و اموربین‌المللل
احسان مالکی‌پور
احسان مالکی‌پور
• کارشناس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان
میثم احمدی
میثم احمدی
• کارشناس روابط عمومی
رضا فتوح
رضا فتوح
• مسئول روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان
هامون شیرازی
هامون شیرازی
• مسئول امور ارتباطات شهرداری اصفهان
سیاوش گلشیری
سیاوش گلشیری
• رئیس ادارۀ تولیدات رسانه‌ای اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان
نفیسه قانیان
نفیسه قانیان
• رئیس ادارۀ ارتباطات رسانه‌ای شهرداری اصفهان
علی زاهدی
علی زاهدی
• معاون مدیریت روابط عمومی شهرداری اصفهان
سعید محمدی
سعید محمدی
• مسئول امور تبلیغات و مراسم اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان
زهرا محمدی
زهرا محمدی
• سردبیر خبرگزاری ایمنا
محمد قاسمی
محمد قاسمی
• کارشناس اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان
Image

جلسۀ اول  26 آبان 97
مکان: اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان