فضای کسب و کار

جلسه اول

زمان برگزاری:

چهارشنبه 97/12/08

مکان برگزاری:

عمارت تاریخی باغ زرشک، سالن جلسات شماره 1

گالری تصاویر