گردشگری

جلسه اول

زمان برگزاری:

جمعه 97/10/28

مکان برگزاری:

سالن جلسات شورای اسلامی شهر اصفهان

گالری تصاویر

جلسه دوم

زمان برگزاری:

چهارشنبه 97/11/10

مکان برگزاری:

تالار شورای شهرداری مرکزی

گالری تصاویر