فناوری اطلاعات

جلسه اول

زمان برگزاری:

دوشنبه 98/05/07

مکان برگزاری:

سالن جلسات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

گالری تصاویر