الگوی توسعه شهر

جلسه اول

زمان برگزاری:

دوشنبه 97/11/29

مکان برگزاری:

عمارت تاریخی باغ زرشک، سالن جلسات شماره 2

گالری تصاویر

جلسه دوم

زمان برگزاری:

سه‌شنبه 98/05/08

مکان برگزاری:

سالن جلسات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

گالری تصاویر